Het schoolgebouw in de nabije toekomst


De trein rijdt! Een van de stations is het schoolgebouw. Inmiddels is bekend wat er allemaal nodig is om de nieuwbouw te kunnen realiseren. Er is een businesscase opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad. Zij hebben op 4 juli 2023 besloten de geraamde kosten mee te nemen in de begroting van 2023-2026. Positief nieuws dus.

In september 2023 heeft de gemeente een positief definitief besluit genomen over de inhoud. Het voorbereidingskrediet is toegekend. In het schooljaar 2022-2023 is er een plan van eisen opgesteld. Het architectenbureau 19 het Atelier uit Zwolle gaan met ons tekenen en ontwerpen. We hopen dat we eind schooljaar 2023-2024 de aanbesteding kunnen gaan doen.

In de tussenliggende periode maakt De Lichtbron vanaf schooljaar 2022/2023 gebruik van beide locaties. Tijdens de bouw zullen we naar verwachting gaan werken met noodunits aan de Vinkenweg.. De nieuwe school zal op de Flessenbergerweg gerealiseerd worden.

De Lichtbron bouwt aan de toekomst

Verder lezen

Visie krijgt een gezicht

Verder lezen