KOM Kinderopvang

KOM Kinderopvang verzorgt de kinderopvang voor 'de Lichtbron'. KOM Kinderopvang heeft al meer dan 30 jaar ervaring in de kinderopvang in de regio. De pedagogisch medewerkers staan elke dag klaar om een veilige, vertrouwde, liefdevolle én uitdagende speel- leeromgeving te creëren waar kinderen zich kunnen ontwikkelen. KOM zet nét dat stapje meer voor kind én medewerkers.

Peuterspeelzaal

KOM Kinderopvang biedt peuterspeelzaal aan kinderen van 2-4 jaar in Wapenveld in Basisschool De Lichtbron Peuterspeelzaal bij De BabbelKOM (Vinkenweg 8) en ook bij Villa KOM (Fazantenstraat 7a). Peuters krijgen in de peuterspeelzaalgroepen volop de ruimte om te leren, ontdekken én bewegen met leeftijdsgenootjes. Aan de hand van thema’s worden peuters spelenderwijs op diverse ontwikkelgebieden gestimuleerd. Er wordt gewerkt volgens een speciaal vroeg- en voorschools educatieprogramma zodat de stap naar het basisonderwijs een stuk makkelijker gaat.

Buitenschoolse opvang

KOM Kinderopvang biedt buitenschoolse opvang (BSO) aan kinderen van 4-13 jaar in Wapenveld bij locatie Villa KOM (Fazantenstraat 7a). Kinderen van basisschool De Lichtbron kunnen na schooltijd tot en met 18.00 uur bij onze BSO terecht. Uiteraard zorgt KOM Kinderopvang voor het gratis vervoer vanaf school naar de BSO. Heeft u in de vakanties opvang nodig of vóór schooltijd vanaf 07.00 uur: dat kan ook!

Op onze BSO besteden wij vanuit onze groen-visie voldoende aandacht aan: gezond, beleven, bewegen en natuur. We bieden aantrekkelijke groen-activiteiten aan zodat kinderen uitgedaagd worden om de omgeving om zich heen te ontdekken. Wil een kind liever rustig tijd voor zichzelf, dan kan dat ook! Bij onze BSO is het motto “niets moet”.