Onze identiteit

Onze school is een Christelijke basisschool. Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wapenveld goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs ontvangen in scholen die kinderen én volwassenen veiligheid bieden om te kunnen groeien als mens.

Wij zien onze school als een gemeenschap van (jonge) mensen die oog (leren) hebben voor elkaar, voor wie of wat kwetsbaar is en voor de wereld als Gods Schepping. Daarom onderwijzen we uit de Bijbel. Op onze school getuigen we van God, het Evangelie en het verlossend werk van de Here Jezus Christus. Wij vertellen Bijbelverhalen en bidden en zingen met de kinderen vanuit dat geloof.

We begrijpen dat niet alle ouders ons geloof delen. Wij vragen u wel onze identiteit te aanvaarden.

Wij nodigen u van harte uit om de identiteit en de sfeer op onze scholen zelf te ervaren.