RVT Wapenveld

De 'Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld' onderhoudt twee basisscholen in ons dorp. Onze scholen heten: CBS De Lichtbron (in Zuid) en CBS De Parel (in Noord).

Waar staan we voor als “Christelijke Schoolvereniging in Wapenveld”?
Dat is: “Gods Woord en de relatie met Jezus Christus als basis voor goed Bijbelgetrouw christelijk onderwijs in Wapenveld.”

Wij vinden het belangrijk dat kinderen in Wapenveld goed Bijbelgetrouw christelijk basisonderwijs ontvangen in scholen die kinderen én volwassenen veiligheid bieden om te kunnen groeien als mens.

De ledenvergadering benoemt de leden van de lokale Raad van Toezicht. De lokale leden van de Raad van Toezicht houden toezicht op het werk van de bestuurder en de wijze waarop hij de scholen binnen de vereniging bestuurt. Zij doen dit door de begroting, het jaarverslag en rapportages van de bestuurder te bespreken en goed of af te keuren. Ook kijken ze of de identiteit van de school passend is. Daarom is de Raad van Toezicht betrokken bij de benoeming van personeelsleden op het deel van de identiteit.
 

 • Voorzitter: Christian Visser 
 • Secretaris Mark Borreman
 • Lid: Robert Sollie
 • Lid: Wieger Blokland
 • Lid: Herwin IJzerman

De schoolvereniging is bereikbaar via het contactformulier.

 

 

 

Medezeggenschapsraad

 

De MR bestaat uit 3 leerkrachten (personeelsgeleding) en 3 ouders (oudergeleding). De oudergeleding van de MR bestaat uit drie ouders die voor een termijn van 4 jaar worden gekozen, en als ze willen, nog eens herkozen kunnen worden. In de MR praten we over alle onderwerpen die betrekking hebben op de school en het onderwijs. De MR heeft het recht om advies te geven en in te stemmen met beslissingen over de organisatie van de school en hoe het onderwijs wordt gegeven. Als je vragen hebt of meer informatie wilt, kun je altijd contact opnemen met een van de MR-leden.

Oudergeleding

 • Gerjan Petter (Voorzitter)
 • Jacqueline de Jong (Secretaris)
 • vacant

Personeelsgeleding

 • Danielle Palland
 • Petra Lugthart
 • Carolien Veldkamp

De MR is te bereiken via het contactformulier.

Ouderraad

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die allerlei activiteiten organiseert voor de kinderen. De ouderraad verdeelt het werk over diverse commissies zodat niet iedereen op elk moment van het jaar even actief hoeft te zijn.

Voor de meeste ouders is het gevoel van betrokkenheid bij school van hun kind(eren) een belangrijke reden om lid te worden van de ouderraad. Het lidmaatschap van de ouderraad geeft meer inzicht in het reilen en zeilen van 'de Lichtbron'. En het is een prettige manier om het team een handje te helpen en met eigen ogen te zien hoe de leerlingen genieten van alle leuke activiteiten die tijdens en buiten de lessen om worden georganiseerd.

De ouderraad is te bereiken via het contactformulier.