Zorg

26 juni 2023
Elke dag wordt er met liefde, inzet en passie onderwijs gegeven door een gemêleerd team van professionals. Naast een diversiteit aan expertise in de klas proberen we door intensieve inzet van onderwijsassistenten zo optimaal mogelijk onderwijs te kunnen bieden (waar mogelijk) op maat.

Elk kind doorloopt de schoolperiode op zijn of haar eigen manier. Voor de een gaat het als vanzelf en de ander heeft juist wat meer ondersteuning nodig. Elk kind heeft recht op ontwikkeling die past bij zijn of haar mogelijkheden. Daar gaan we voor! Bij ons gaan de kinderen immers wijzer de wereld in. We zetten ons hiervoor in door gebruik te maken van een groot netwerk aan kennis en ervaring. Hierin kijken we natuurlijk ook altijd naar het belang van de groep.

U kunt in ons zorgstructuurplan zien hoe de zorg bij ons op school wordt vormgegeven.

Samenwerking

Onze school is aangesloten bij de deelregio De Brug, die valt onder het Samenwerkingsverband 2305 PO. De schoolbesturen van Deelregio De Brug stellen dat zij zich verantwoordelijk voelen voor alle leerlingen van 4 - 12/13 jaar in de regio.

Als individueel schoolbestuur is er zorgplicht voor zowel de kwaliteit van het onderwijs als voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Dit houdt in dat de 1e verantwoordelijkheid voor leerlingen op het niveau ligt van de school. De gezamenlijke 2e verantwoordelijkheid is er in het bijzonder voor de leerlingen in het SBO en de leerlingen in het speciaal onderwijs cluster 3 en 4 (in het vervolg SO). De 3e (ook gezamenlijk) verantwoordelijkheid betreft de maatschappelijke opdracht voor alle leerlingen een zo passend mogelijk aanbod aanwezig te hebben.

Vertrouwenspersonen

Interne vertrouwenspersoon
Het mag vanzelfsprekend zijn dat we ook op school een vertrouwenspersoon hebben.
Zij gaat jaarlijks de klassen rond om de kinderen te vertellen wie ze is en wat ze kan doen. Hierbij geeft ze ook aan wanneer en hoe ze ingezet kan worden. Dit kan gaan over schoolgerelateerde zaken maar het kan natuurlijk ook over andere zaken gaan waarmee het kind rondloopt.

Naast aanspreekpunt voor kinderen kunt u haar ook inschakelen als er vragen of klachten zijn die u niet rechtstreeks kunt aangeven bij de gene waar het hoort. Voor advies kunt u ook altijd contact opnemen met de interne vertrouwenspersoon. Ze zal samen met u kijken naar een passende weg om zoveel mogelijk vragen weg te kunnen nemen.

Externe vertrouwenspersoon
De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. Ook deze gegevens vindt u in de schoolgids.

Klachtencommissie

Mocht er om welke reden dan ook klachten zijn hopen we natuurlijk dat u ons weet te vinden. We hopen dat u geen drempel ervaart. Toch kan het gebeuren dat u vastloopt. We verwijzen graag naar onze klachtenregeling (zie documentatie). We zijn als IJsselrijk aangesloten bij Verus. Zij zijn een onafhankelijke partij waarbij u ook terecht kunt met klachten. Gegevens vindt u hieronder:

Landelijke Klachtencommissie voor het Christelijk Onderwijs
p/a Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs
Postbus 82324
2508 EH Den Haag
Mail: info@gcbo.nl
Website: http://www.geschillencommissiesbijzonderonderwijs.nl/
Telefoon: 070-3861697
Media
  • groep_2_09