Meer- en hoogbegaafdheid

23 juni 2023
Op onze school hebben we IN en BUITEN de klas aandacht voor onze meer- en hoogbegaafde leerlingen. We vertellen u graag wat meer over onze visie (paragraaf 1) en onze aanpak (paragraaf 2).

1. Onze visie op meer- en hoogbegaafdheid

Ieder kind is uniek en willen we de kans geven zijn of haar mogelijkheden te benutten. Op onze school willen wij daarom dat alle leerlingen, een passend en gestructureerd onderwijsaanbod krijgen. Er is ruimte voor remediëring en herhaling, maar eveneens voor verbreding en verdieping. Dit organiseren we zowel binnen als buiten de klas.

2. Onze aanpak

2.1 Signaleren

In de eerste zes weken dat een leerling bij ons op school zit, zijn we al druk bezig met het signaleren van een mogelijke ontwikkelingssprong. We doen dit om te vermijden dat een leerling zich aan gaat passen aan het niveau van de groep.

Ook in de andere groepen krijgt het signaleren van meer- en hoogbegaafden structureel een plaats. In groep 2 en 4 wordt bijvoorbeeld een 'quickscan’ uitgevoerd om in kaart te brengen of een leerling begaafheidskenmerken laat zien zoals een scherp observatievermogen of snel van begrip zijn.

2.2 uitdagen

Hoogbegaafde leerlingen hebben veel talent op verschillende gebieden. Talent alleen is echter niet genoeg. Het moet ook ontwikkeld worden. Alleen kennis opnemen is daarvoor niet voldoende. Minstens zo belangrijk is het aanleren van vaardigheden, zodat leerlingen zelf tools in handen hebben om hun leerproces vorm te geven. Hieronder ziet u een model met 10 leerlijnen voor hoogbegaafde leerlingen. De eerste (roze) cirkel geeft weer op welke manieren kinderen over de leerstof na kunnen denken. Alle manieren zijn daarin even belangrijk. Vervolgens geven de onderdelen uit de witte cirkel weer welke vaardigheden leerlingen nodig hebben om optimaal te kunnen leren De manier waarop kinderen met deze leerstof aan de slag gaan, komt terug in de cirkels daaromheen.Bij de onderdelen uit deze twee cirkels zijn door Driestar onderwijsadvies handelingssuggesties ontworpen, zodat we de brede ontwikkeling te stimuleren.

De uitleg voor deze opdrachten wordt wekelijks in een kleine groep gegeven door de hoogbegaafdheidscoördinator. In de begeleiding ligt de focus niet zozeer op het leerproduct (WAT) maar op het leerproces (HOE). We begeleiden de kinderen naar een mindset die helpt om een uitdaging op een goede manier aan te pakken.

Voorbeelden van doelen zijn daarom:

Ik waardeer mijn leerproces, ook als het resultaat even tegenvalt.
Ik houd mijn aandacht er goed bij als dat nodig is.
Ik weet welke manieren van leren er zijn en welke manier mijn voorkeur heeft.
Schoolbreed worden er activiteiten georganiseerd zoals het 'talentenpodium’, ‘schaaktoernooi’ en we doen mee aan een landelijke rekenwedstrijd.

Daarnaast worden de leerlingen in de bovenschoolse verdiepingsklas begeleid zodat ze uitdagingen aan leren gaan met ontwikkelingsgelijken. Na elke les krijgen de leerlingen een taak die ze in de reguliere klas mogen uitvoeren.

Schaken en hoogbegaafdheid

We dagen de kinderen uit op verschillende manieren. We werken niet alleen met werkboekjes zoals 'rekentijgers' en 'denken over taal' maar juist ook door te schaken en de inzet van smartgames en technieksets.
Hier een aantal voordelen om (hoog)begaafde leerlingen te laten schaken:

 • volop uitdaging
 • zet onderpresteerders 'aan'
 • traint executieve functies
 • helpt bij leren leren
 • bouwt aan een growth mindset
 • ideaal voor peercontact
 • en meer!

  Via deze link kunt u meer lezen over waarom schaken zo goed is voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
Media
 • denken-over-denken-hoogbegaafdheid
 • techniek_02